Yhdistys

Pro Hietalahden tarkoituksena on edistää ja kehittää kaupunginosan asukkaiden yhteistyötä, vaalia kaupunginosan kulttuuriperintöä ja -maisemaa sekä edistää alueen asukkaiden viihtyvyyttä, omatoimisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Yhdistys vaalii ja suojelee alueellista omaleimaisuutta ja paikallisia olosuhteita sekä toimii kokonaisvaltaisesti paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun, kaupunkisuunnittelun ja maisemanhoidon aloilla.

Yhdistys sai alkunsa kesällä 2020, kun kaupunki myönsi yksityiselle kiinteistösijoittajayhtiölle kehittämisvarauksen Hietalahden alueelle. Asukkaiden näkemyksen mukaan kehittämisvaraus ei kunnioita alueen historiaa, kaunista kaupunkikuvaa, kulttuuria eikä olemassa olevaa asemakaavaa.

Yhdistyksen alulle panijana toimi Hietalahdenrannan asukas Hannu Öhrling. Hän kuuli kaupungin hurjalta kuulostavista suunnitelmista ja keräsi joukon ihmisiä vaikuttamaan.

Hallitus

Taru Reinikainen, puheenjohtaja, taru (a) prohietalahti.fi, +358 44 239 2970.

Tertta Saarikko, varapuheenjohtaja

Jaakko Elokorpi, taloudenhoitaja

Matti Laipio, hallituksen jäsen

Hannu Öhrling, hallituksen jäsen

Tervetuloa jäseneksi

Vuonna 2021 yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on 20 euroa ja kannattajajäsenmaksu 50 euroa.

Liity jäseneksi.