Alueen kehittäminen

Kuvaa pyörittämällä näet koko Etelä-Helsingin. Kuva: Esko Toivonen.

Haluamme yhteistyössä kaupungin ja asukkaiden kanssa kehittää kaupunginosamme kulttuurihistoriallisia arvoja ja merellistä ympäristöä paremmin tukevia vaihtoehtoja. Nyt esitetyt kehittämissuunnitelmat eivät mielestämme vastaa alueemme tarpeisiin.

Konkreettisesti allas-alueen länsipää ja maalaiturit kaipaisivat siistimistä. Alue tulee säilyttää urbaanina virkistysalueena.

Hietalahden suunnittelun tilanne

Hietalahdenrannan alueelle on myönnetty kehittämisvaraus HGR Property Partners Oy:lle. Alueen kaavoitusprosessi on aloitettu.

Osin ahtaalle rantatontille, osin merialtaasta lohkottavalle täyttömaalle suunnitellun uudisrakentamisen kokoa kuvaa sen 35.000 kerrosneliömetrin vertautuminen Eduskuntataloon, jonka kerrosala on eduskunnan tietopalvelun mukaan 23.984 neliömetriä.

Koska mittava rakentaminen pilaisi  Hietalahden ainutlaatuisen ranta- ja telakkamiljöön, alueen kehittämistä ei pidä jatkaa esitetyn suunnitelman pohjalta. Suunnitelmassa ei esimerkiksi ole ollenkaan huomioitu ilmansuuntia ja valoa. Hietalahden allas jäisi  suunniteltujen korkeiden rakennusten pohjois-luoteispuolelle eli siihen suuntaan, joka on muutenkin pimeä. Hietalahden kohdalla typistetty allas olisi suurimman osan ajasta rakennusten varjossa.

HGR Property Partners Oy on esittänyt tavoitteekseen profiloida alue pääkonttorialueeksi. Kuitenkin megatrendinä on toimistotilan kysynnän väheneminen mm. etätyön lisääntymisen takia. Kuvaavasti lukuisen suurten yritysten pääkonttorikiinteistöjen käyttötarkoitus  eteläisessä kantakaupungissa on 2010-luvulla muuttunut etupäässä hotelleiksi kuten entiset Teboilin, Kemikaaliviraston ja Työturvallisuuskeskuksen rakennukset Bulevardin varrella. Sama kehitys jatkuu, sillä käynnissä on useitakin suurten toimistorakennusten muuntamisia hotelleiksi Etelä-Helsingissä, siksikään Hietalahden alueelle ei tarvita uutta toimistotilaa.

Suunnitelmassa pääsääntöisesti siirrettäisiin liikenne kulkemaan merenrantaa pitkin nykyisen ravintola Merimakasiinilta Mallaskadun tunnelille ja edelleen jo nyt ahtaalle Uudenmaankadulle. Tästä aiheutuisi kohtuuttomia melu- ja päästöhaittoja niin Mallaskadun  kuin Uudenmaankadun asukkaille.

Merenpäällinen autoliikenne ei ole Helsingin merellisen strategian mukaista. Suunnitelman mukainen autoliikenteen linjaus ja arvioidun 3 000 uuden työpaikan lisäys kasvattaisi alueen jo nytkin vilkasta liikennettä, mitä lisäisi edelleen merkittävästi myös usean vuoden kestävän rakennusvaiheen mittavat kuljetukset.  Suunnitelma on suoraan jo aikoinaan hylätystä Smith−Polvisen -suunnitelmasta.

Autoliikenne merenrannassa katkaisisi samalla myös avarat merelliset näkymät Hietalahden torilta. Suunnitelma ei myöskään rauhoittaisi torin aluetta, koska meren päällä sijaitsevalta ajoradalta autojen aiheuttama melu kantautuisi torille aivan samalla tavalla.

Pro Hietalahti ry katsoo, että kaavoitusprosessi tulee keskeyttää välittömästi, koska uudishanke on jyrkässä ristiriidassa alueen asukkaiden, helsinkiläisten, elinympäristön kanssa.

Kaupungin oman ilmoituksen mukaan kerro kantasi -kyselyihin on tullut poikeuksellisen paljon vastustavia kannanottoja, joissa pääasiassa vastustettiin alueen rakentamista ja uusia liikennelinjauksia. Erityisen kriittisesti suhtauduttiin toimistorakentamiseen ja uuteen liikennelinjaukseen, joka heikentäisi alueen merellisyyttä ja rannan saavutettavuutta.

Loukkaavinta on, kun Hietalahdenrannan hankkeiden esittelyssä sanotaan, että tämä kaikki tehdään asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi. Voiko mitään loukkaavampaa sanoa, kun ollaan tuhoamassa asukkaiden rakastama ympäristö. Aivan, kuin asukkaat eivät itse parhaiten tietäisi, millainen on viihtyisä asuinalue.

Tertta Saarikko
Hietalahdenrannan pitkäaikainen asukas – urbaaniromantikko

Tässäkö tämä oli? Tuhotaanko yksi Helsingin parhaimmista ympäristöistä? Vastustan turhan toimistorakennuksen tuloa viemään meiltä avaran tilan. Helsinki ei tarvitse uusia toimistoja.

Vastustan arkkitehtonisesti arvokkaan ravintolarakennuksen purkua.Vastustan ajoliikenteen siirtoa satama-altaan merenpuolelle. Tämä merkitsee sitä etteivät mastolliset veneet pääse satama-altaaseen. Ainoastaan veneet ilman kajuuttaa mahtuvat aukosta. Merivesi saattaa ajoittain nousta lähes metrin. Pienveneiden määrän lisääminen tässä tapauksessa aiheuttaa turvallisuusriskin näiden seikkaillessa matkalla mereltä omaan satamaan matkustajalaivojen keskellä.

Olen aina ihaillut Pasi Karjulan ja Marko Vuokolan ympäristötaideteosta vuodelta 2000. Teos on kutsukilpailuvoitto ja käsittää kymmeniä erikokoisia peilinkiiltäviä teräspalloja, joita on sijoiteltu satama-altaan ympäristöön, myös sisätiloihin ja asuinrakennusten sisäpihoille.

Yhteenvetona ehdotan, että tämä ympäristö, joka mitä suuremmissa määrin edustaa Helsingissä tärkeää paikan henkeä saisi jatkossa kaavassa säilyttämisen arvon.

Arkkitehti Kaarina Löfström

Aquitanian suojeluhakemus

Pro Hietalahti kannattaa Punavuoriseuran ja Eteläisten Kaupunginosien jättämää suojeluhakemusta Aquitanian suojelemiseksi. Taiteilijaprofessori Juha Ilosen Aquitania voitti arkkitehtuurikilpailun vuonna 1997 . Rakennuksessa toimii nykyisin Etelä-Helsingin ainoa huoltoasema ja suosittu ravintola.

ELY-keskuksen päätöstä suojeluhakemuksesta odotetaan keväälle 2021. Hakemus on nyt museovirastossa lausunnolla ja sen jälkeen kuullaan kaupunkia. Asukasjärjestöt saavat vielä lausunnot tiedoksi ja hakijoita kuullaan asiasta. Tämän jälkeen päätöksestä voi vielä valittaa. Koska rakennussuojeluhakemus on jätetty, niin kaupunki ei voi tehdä em. rakennusta ja tonttia koskevia päätöksiä ennen kuin suojelusta on saatu päätös.

Allekirjoita vetoomus Hietalahden puolesta

Allekirjoita Hietalahden säilyttämistä puolustava adressi. https://www.adressit.com/pelastetaan_historiallinen_hietalahti

Kerro ideasi

Pro Hietalahti kokoaa asukkaiden ja asiantuntijoiden ajatuksia ja ideoita alueen kehittämisestä kaupungille esitettäväksi

Kerro ideasi Facebook-ryhmässämme.