Etusivu

Pro Hietalahti perustettiin meidän asukkaiden halusta suojella kaunista, merellistä ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta kaupunginosaamme. Telakka-alueemme on merkittävä osa helsinkiläistä ja suomalaista teollisuushistoriaa. Haluamme edistää ja kehittää viihtyisää kaupunkiympäristöä asukkaille ja alueella vieraileville. Vaalimme alueemme omaleimaisuutta paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun, kaupunkisuunnittelun sekä maisemanhoidon näkökulmista.

Hietalahden suunnittelu nytkähti eteenpäin.

Kaupunkiympäristölautakunnassa (KYMP) on käsittelyssä esitys elinkeinojaostolle Hietalahden kehittämisvarauksen jatkamisesta vuoden 2024 loppuun asti. Kaupunkiympäristölautakunta jätti asian pöydälle kokouksessaan 28.helmikuuta ja asian käsittelyä jatketaan KYMP-lautakunnan kokouksessa 7. maaliskuuta.

Pro Hietalahti on vedonnut asiassa päättäjiin, jotta Hietalahden kehittämisvarausta ei jatkettaisi. Jäämme odottamaan lautakunnan ratkaisua.

Alustavan tiedon mukaan asia tulisi käsittelyyn elinkeinojaostossa 14.maaliskuuta.

Alla on Hietalahden suunnittelusta tehty päivitetty esitys. Varaus-aluetta on tarkennettu. Esimerkiksi meren täyttöä olisi alkuperäisestä suunnitelmasta tarkoitus lisätä. Katso kartan sivu 2.

Hietalahden suunnittelu – missä mennään?

Tilaisuuden jälkeen järjestetään Pro Hietalahti ry:n vuosikokous.

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen: https://link.webropolsurveys.com/EP/1282742FDF4F1BE0

Allekirjoita vetoomus Hietalahden puolesta

Allekirjoita Hietalahden säilyttämistä puolustava adressi. https://www.adressit.com/pelastetaan_historiallinen_hietalahti

Allekirjoittajia on jo lähes 1000! Lisää kuitenkin tarvitaan, joten jaathan vetoomusta myös omissa sosiaalisen median kanavissasi.

[pdb_signup_thanks]

Alueen kehittäminen

Kuvaa pyörittämällä näet koko Etelä-Helsingin. Kuva: Esko Toivonen.

Haluamme yhteistyössä kaupungin ja asukkaiden kanssa kehittää kaupunginosamme kulttuurihistoriallisia arvoja ja merellistä ympäristöä paremmin tukevia vaihtoehtoja. Nyt esitetyt kehittämissuunnitelmat eivät mielestämme vastaa alueemme tarpeisiin.

Konkreettisesti allas-alueen länsipää ja maalaiturit kaipaisivat siistimistä. Alue tulee säilyttää urbaanina virkistysalueena.

Hietalahden suunnittelun tilanne

Hietalahdenrannan alueelle on myönnetty kehittämisvaraus HGR Property Partners Oy:lle. Alueen kaavoitusprosessi on aloitettu.

Osin ahtaalle rantatontille, osin merialtaasta lohkottavalle täyttömaalle suunnitellun uudisrakentamisen kokoa kuvaa sen 35.000 kerrosneliömetrin vertautuminen Eduskuntataloon, jonka kerrosala on eduskunnan tietopalvelun mukaan 23.984 neliömetriä.

Koska mittava rakentaminen pilaisi  Hietalahden ainutlaatuisen ranta- ja telakkamiljöön, alueen kehittämistä ei pidä jatkaa esitetyn suunnitelman pohjalta. Suunnitelmassa ei esimerkiksi ole ollenkaan huomioitu ilmansuuntia ja valoa. Hietalahden allas jäisi  suunniteltujen korkeiden rakennusten pohjois-luoteispuolelle eli siihen suuntaan, joka on muutenkin pimeä. Hietalahden kohdalla typistetty allas olisi suurimman osan ajasta rakennusten varjossa.

HGR Property Partners Oy on esittänyt tavoitteekseen profiloida alue pääkonttorialueeksi. Kuitenkin megatrendinä on toimistotilan kysynnän väheneminen mm. etätyön lisääntymisen takia. Kuvaavasti lukuisen suurten yritysten pääkonttorikiinteistöjen käyttötarkoitus  eteläisessä kantakaupungissa on 2010-luvulla muuttunut etupäässä hotelleiksi kuten entiset Teboilin, Kemikaaliviraston ja Työturvallisuuskeskuksen rakennukset Bulevardin varrella. Sama kehitys jatkuu, sillä käynnissä on useitakin suurten toimistorakennusten muuntamisia hotelleiksi Etelä-Helsingissä, siksikään Hietalahden alueelle ei tarvita uutta toimistotilaa.

Suunnitelmassa pääsääntöisesti siirrettäisiin liikenne kulkemaan merenrantaa pitkin nykyisen ravintola Merimakasiinilta Mallaskadun tunnelille ja edelleen jo nyt ahtaalle Uudenmaankadulle. Tästä aiheutuisi kohtuuttomia melu- ja päästöhaittoja niin Mallaskadun  kuin Uudenmaankadun asukkaille.

Merenpäällinen autoliikenne ei ole Helsingin merellisen strategian mukaista. Suunnitelman mukainen autoliikenteen linjaus ja arvioidun 3 000 uuden työpaikan lisäys kasvattaisi alueen jo nytkin vilkasta liikennettä, mitä lisäisi edelleen merkittävästi myös usean vuoden kestävän rakennusvaiheen mittavat kuljetukset.  Suunnitelma on suoraan jo aikoinaan hylätystä Smith−Polvisen -suunnitelmasta.

Autoliikenne merenrannassa katkaisisi samalla myös avarat merelliset näkymät Hietalahden torilta. Suunnitelma ei myöskään rauhoittaisi torin aluetta, koska meren päällä sijaitsevalta ajoradalta autojen aiheuttama melu kantautuisi torille aivan samalla tavalla.

Pro Hietalahti ry katsoo, että kaavoitusprosessi tulee keskeyttää välittömästi, koska uudishanke on jyrkässä ristiriidassa alueen asukkaiden, helsinkiläisten, elinympäristön kanssa.

Kaupungin oman ilmoituksen mukaan kerro kantasi -kyselyihin on tullut poikeuksellisen paljon vastustavia kannanottoja, joissa pääasiassa vastustettiin alueen rakentamista ja uusia liikennelinjauksia. Erityisen kriittisesti suhtauduttiin toimistorakentamiseen ja uuteen liikennelinjaukseen, joka heikentäisi alueen merellisyyttä ja rannan saavutettavuutta.

Loukkaavinta on, kun Hietalahdenrannan hankkeiden esittelyssä sanotaan, että tämä kaikki tehdään asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi. Voiko mitään loukkaavampaa sanoa, kun ollaan tuhoamassa asukkaiden rakastama ympäristö. Aivan, kuin asukkaat eivät itse parhaiten tietäisi, millainen on viihtyisä asuinalue.

Tertta Saarikko
Hietalahdenrannan pitkäaikainen asukas – urbaaniromantikko

Tässäkö tämä oli? Tuhotaanko yksi Helsingin parhaimmista ympäristöistä? Vastustan turhan toimistorakennuksen tuloa viemään meiltä avaran tilan. Helsinki ei tarvitse uusia toimistoja.

Vastustan arkkitehtonisesti arvokkaan ravintolarakennuksen purkua.Vastustan ajoliikenteen siirtoa satama-altaan merenpuolelle. Tämä merkitsee sitä etteivät mastolliset veneet pääse satama-altaaseen. Ainoastaan veneet ilman kajuuttaa mahtuvat aukosta. Merivesi saattaa ajoittain nousta lähes metrin. Pienveneiden määrän lisääminen tässä tapauksessa aiheuttaa turvallisuusriskin näiden seikkaillessa matkalla mereltä omaan satamaan matkustajalaivojen keskellä.

Olen aina ihaillut Pasi Karjulan ja Marko Vuokolan ympäristötaideteosta vuodelta 2000. Teos on kutsukilpailuvoitto ja käsittää kymmeniä erikokoisia peilinkiiltäviä teräspalloja, joita on sijoiteltu satama-altaan ympäristöön, myös sisätiloihin ja asuinrakennusten sisäpihoille.

Yhteenvetona ehdotan, että tämä ympäristö, joka mitä suuremmissa määrin edustaa Helsingissä tärkeää paikan henkeä saisi jatkossa kaavassa säilyttämisen arvon.

Arkkitehti Kaarina Löfström

Aquitanian suojeluhakemus

Pro Hietalahti kannattaa Punavuoriseuran ja Eteläisten Kaupunginosien jättämää suojeluhakemusta Aquitanian suojelemiseksi. Taiteilijaprofessori Juha Ilosen Aquitania voitti arkkitehtuurikilpailun vuonna 1997 . Rakennuksessa toimii nykyisin Etelä-Helsingin ainoa huoltoasema ja suosittu ravintola.

ELY-keskuksen päätöstä suojeluhakemuksesta odotetaan keväälle 2021. Hakemus on nyt museovirastossa lausunnolla ja sen jälkeen kuullaan kaupunkia. Asukasjärjestöt saavat vielä lausunnot tiedoksi ja hakijoita kuullaan asiasta. Tämän jälkeen päätöksestä voi vielä valittaa. Koska rakennussuojeluhakemus on jätetty, niin kaupunki ei voi tehdä em. rakennusta ja tonttia koskevia päätöksiä ennen kuin suojelusta on saatu päätös.

Allekirjoita vetoomus Hietalahden puolesta

Allekirjoita Hietalahden säilyttämistä puolustava adressi. https://www.adressit.com/pelastetaan_historiallinen_hietalahti

Kerro ideasi

Pro Hietalahti kokoaa asukkaiden ja asiantuntijoiden ajatuksia ja ideoita alueen kehittämisestä kaupungille esitettäväksi

Kerro ideasi Facebook-ryhmässämme.

Yhdistys

Pro Hietalahden tarkoituksena on edistää ja kehittää kaupunginosan asukkaiden yhteistyötä, vaalia kaupunginosan kulttuuriperintöä ja -maisemaa sekä edistää alueen asukkaiden viihtyvyyttä, omatoimisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Yhdistys vaalii ja suojelee alueellista omaleimaisuutta ja paikallisia olosuhteita sekä toimii kokonaisvaltaisesti paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun, kaupunkisuunnittelun ja maisemanhoidon aloilla.

Yhdistys sai alkunsa kesällä 2020, kun kaupunki myönsi yksityiselle kiinteistösijoittajayhtiölle kehittämisvarauksen Hietalahden alueelle. Asukkaiden näkemyksen mukaan kehittämisvaraus ei kunnioita alueen historiaa, kaunista kaupunkikuvaa, kulttuuria eikä olemassa olevaa asemakaavaa.

Yhdistyksen alulle panijana toimi Hietalahdenrannan asukas Hannu Öhrling. Hän kuuli kaupungin hurjalta kuulostavista suunnitelmista ja keräsi joukon ihmisiä vaikuttamaan.

Hallitus

Taru Reinikainen, puheenjohtaja, taru (a) prohietalahti.fi, +358 44 239 2970.

Tertta Saarikko, varapuheenjohtaja

Jaakko Elokorpi, taloudenhoitaja

Matti Laipio, hallituksen jäsen

Hannu Öhrling, hallituksen jäsen

Tervetuloa jäseneksi

Vuonna 2021 yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on 20 euroa ja kannattajajäsenmaksu 50 euroa.

Liity jäseneksi.

Liity jäseneksi

Yhdistykseen voivat liittyä kaikki Hietalahdesta kiinnostuneet, jotka allekirjoittavat yhdistyksen tavoitteet.

Vuonna 2021 yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on 20 euroa ja kannattajajäsenmaksu 50 euroa.

Jos edustamasi yhteisö/yhtiö haluaa liittyä kannattajajäseneksi, ole hyvä ja laita viestiä puheenjohtajalle.

Tervetuloa jäseneksi!

Haluan liittyä Pro Hietalahti ry:n jäseneksi ja sitoudun maksamaan jäsenmaksut. Pro Hietalahti ry kerää jäseniltään liittymislomakkeessa kysytyt tiedot yhdistyslain mukaiseen jäsenluetteloon.

[pdb_signup]

Ota yhteyttä

Lomakkeella voit kertoa meille toiveesi ja ideasi yhdistyksen kehittämiseksi tai muuten viestiä kanssamme.